ZOOHIGIENA

Zoohigiena jest dziedziną wiedzy stosowanej o wybitnym charakterze interdyscyplinarnym, uczy między innymi, jak zapobiegać chorobom zwierząt, w jaki sposób zabezpieczyć odpowiedni stan ich zdrowia oraz uzyskać wysokie efekty produkcyjne. Rozważając różne definicje zoohigieny, można przyjąć, iż jest to nauka, która zajmuje się zdrowiem zwierząt hodowlanych mając na celu podwyższenie ich wydajności. Doprowadzając do tego poprzez celowe kształtowanie warunków środowiskowych, zabezpieczenie zwierząt przed szkodliwymi egzogennymi wpływami, które w sposób negatywny odbijają się na ich zdrowiu oraz utrzymaniu dobrostanu zwierząt na odpowiednim poziomie.

Warunki mikroklimatyczne panujące wewnątrz obiektów inwentarskich odgrywają tak jak czynniki żywieniowe i genetyczne, istotna rolę w kształtowaniu zdrowotności stada oraz wysokiej produkcyjności ptaków. Ponadto, wielu zoohigienistów i naukowców, ocenia dobrostan zwierząt m.in. na podstawie pomiarów warunków klimatycznych pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta. Takie podejście do oceny dobrostanu, jest ważne, ze względu na fakt, iż czynniki środowiskowe wywierają relatywny wpływ na stan zdrowia i produkcyjność zwierząt.

W przemysłowej hodowli drobiu wiele czynników może mieć wpływ na dobrostan ptaków. Są to głównie: warunki termiczno-wilgotnościowe panujące w pomieszczeniach inwentarskich wraz z wskaźnikami dodatkowymi (EET°, ochładzanie, ruch powietrza), zanieczyszczenia powietrza, w tym poziom gazów szkodliwych (zwłaszcza amoniaku), jakość ściółki, na której utrzymywane są ptaki oraz gęstość obsady. W końcowej fazie odchowu istotny wpływ na dobrostan zwierząt mają również takie czynniki, jak wyłapywanie i transport ptaków. Gabinet Weterynaryjny Marta Rudzińska oferuje więc poza opieką weterynaryjną, szeroką gamę badań zoohigienicznych, interpretację wyników tych badań oraz pomoc w dążeniu utrzymania dobrostanu zwierząt na wysokim poziomie.

więcej
www.000webhost.com