BADANIE W TERENIE

Badanie w terenie jest najlepszym sposobem na wykrycie przyczyny zachorowania lub obniżonej produkcyjności stada drobiu. Bardzo często wszelkie zaburzenia kondycji zwierząt w stadzie kur lub indyków mają podłoże wieloczynnikowe – jednocześnie może mieć tu znaczenie tło żywieniowe, środowiskowe, genetyczne lub związane z tzw. managementem stada. Zdając sobie sprawę że niejasno i niedokładnie określona przyczyna problemów hodowlanych i produkcyjnych, nawet tych o nieznacznym nasileniu może mieć kolosalne znaczenie ekonomiczne kładziemy wielki nacisk na ścisły i bardzo regularny kontakt z fermami. Dokładna wizytacja i wyciąganie wniosków z obserwacji stada, obszerny wywiad, badanie sekcyjne oraz trafny i rzetelny dobór próbek do badań jest niezwykle pomocnym w rozpoznaniu problemu i postawieniu prawidłowej diagnozy. Każda prowadzona przez nas ferma drobiu wizytowana jest przez nas kilka razy w tygodniu. Takie podejście skutkuje oczekiwanymi wynikami na koniec każdego rzutu.

więcej
www.000webhost.com