SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE

Szczepienia profilaktyczne powodują zwiększenie produkcyjności stad drobiu poprzez zabezpieczenie ptaków przed zakażeniami. Szczególnie dotyczy to zakażeń, których kontrola nie jest możliwa nawet przy restrykcyjnie przestrzeganych zasadach bioasekuracji – np. zakażeń powodowanych przez drobnoustroje przenoszone drogą aerogenną. Szczepienia eliminują straty związane z zachorowalnością i śmiertelnością a w stadach niosek wynikające z obniżenia nieśności.
Nie istnieją uniwersalne programy szczepień - należy ustalać je indywidualnie w zależności od sytuacji epizootycznej danej fermy. Dlatego zawsze ustalamy indywidualny, dedykowany program szczepień dla danej fermy.
Samo wykonanie szczepienia nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Najważniejsza jest jakość i dokładność wykonywanego szczepienia - błędy w technice szczepienia mogą spowodować brak protekcji przed zachorowaniem.
Gabinet Weterynaryjny Marta Rudzińska gwarantuje, iż prowadzone przez nas szczepienia zawsze wykonywane są rzetelnie, przez doświadczony i wyszkolony personel przy użyciu najlepszej jakości sprzętu.

więcej
www.000webhost.com