TERAPIE LECZNICZE

Weterynaria drób. Podjęte terapie lecznicze zawsze mają na celu zminimalizowanie strat ekonomicznych w stadzie drobiu poprzez zmniejszenie śmiertelności i zlikwidowanie negatywnych efektów choroby takich jak np. zmniejszenie przyrostów. Istotna jest także minimalizacja cierpienia i dyskomfortu leczonych zwierząt.
Posiadane doświadczenie pozwala nam na podjęcie skutecznych terapii zgodnych z najnowszą wiedzą lekarsko-weterynaryjną przy rozważnym i odpowiedzialnym wykorzystaniu najnowocześniejszych preparatów leczniczych.

więcej