BIOBEZPIECZEŃSTWO

Biobezpieczeństwo to wszelkie czynności zapobiegające lub eliminujące narażenie stada drobiu na negatywne działanie drobnoustrojów chorobotwórczych i co za tym idzie wpływających na właściwą wydajność ekonomiczną tego stada. Należą do nich czynności związane z przestrzeganiem higieny na fermie, stosowaniem właściwych preparatów dezynfekcyjnych, stosownych, indywidualnie dobranych programów szczepień oraz przeprowadzanych terapii leczniczych. W praktyce program bioasekuracji fermy jest bardziej złożony niż schemat czyszczenia czy dezynfekcji i wymaga należytej oceny zagrożeń i ich wpływu na produkcyjność stad. Przykładowo, dostępnych jest wiele szczepionek, ale można wzmocnić znacznie ich działanie ograniczając występowanie gryzoni, owadów czy eliminując zbędny ruch pojazdów na fermie. Oczywiście nie istnieje uniwersalny program biobezpieczeństwa dla wszystkich ferm drobiu, ale ścisła współpraca pomiędzy producentem mięsa a lekarzem weterynarii i zootechnikiem pozwala dokładnie ustalić plan działania w zakresie należytej opieki zdrowotnej nad stadem. Odpowiednie wdrożenie ustalonych strategii oraz ich audyt zawsze przynosi korzyści materialne. Również korzyści niematerialne, w postaci ochrony zdrowia publicznego ma niebagatelne znaczenie.

więcej