DOBROSTAN

Dobrostan to taki stan organizmu, w którym podoła on trudnym zmianom warunków środowiska w jakich bytuje. Niski poziom dobrostanu zawsze skutkuje obniżeniem zdolności wzrostu i rozrodu, patologicznymi zachowaniami, uszkodzeniami ciała, immunosupresją - a co za tym idzie obniżoną zdrowotnością. Ocena dobrostanu obejmuje ocenę środowiska bytowania, w skład czego wchodzi m.in. wydajność instalacji wentylacyjnych, długość karmideł i ilość poideł, jakość ściółki oraz obsada. W nowoczesnej produkcji drobiarskiej producenci coraz częściej dostrzegają istotność zagadnienia dobrostanu, który pomaga optymalizować efekty ekonomiczne fermy drobiu.

Gabinet Weterynaryjny Marta Rudzińska posiada szeroki zakres wiedzy z zakresu dobrostanu i prowadzi doradztwo w tym obszrze.

więcej
www.000webhost.com