BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne ( mikrobiologiczne, serologiczne, wirusologiczne, parazytologiczne, mikologiczne czy histopatologiczne) to nie tylko potwierdzenie stawianej diagnozy czy pomoc w różnicowaniu jednostek chorobowych – to przede wszystkim bardzo ważny element na którym powinien bazować system zarządzania fermą drobiu. Na podstawie analizy badań laboratoryjnych (w szczególności monitoringu serologicznego) Gabinet Weterynaryjny Marta Rudzińska identyfikuje i rozpoznaje zmiany by na ich podstawie ustalić indywidualny, dedykowany program szczepień a także weryfikuje schematy postępowania ze stadem drobiu. Gabinet Weterynaryjny Marta Rudzińska, posiadając bogate doświadczenie poparte wspaniałymi wynikami po zakończeniu rzutu, dokłada wszelkich koniecznych starań w doborze próbeki ich ilości do badań oraz przekazywaniu ich odpowiednim laboratoriom. Chcąc uniknąć skażenia krzyżowgo próbek oraz blędów laboratoryjnych współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytacje i podlegającymi corocznym badaniom biegłości laboratoriów.

więcej