BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne ( mikrobiologiczne, serologiczne, wirusologiczne, parazytologiczne, mikologiczne, genetyczne czy histopatologiczne) to nie tylko potwierdzenie stawianej diagnozy czy pomoc w różnicowaniu jednostek chorobowych – to przede wszystkim bardzo ważny element na którym powinien bazować system zarządzania fermą drobiu. Na podstawie analizy badań laboratoryjnych (np. monitoring serologiczny czy Real-Time PCR) identyfikujemy i rozpoznaje patogeny by na ich podstawie ustalić indywidualny, dedykowany program szczepień a także weryfikujemy schematy postępowania z danym stadem drobiu.
Gabinet Weterynaryjny Marta Rudzińska dokłada wszelkich koniecznych starań w doborze próbek i ich ilości oraz przekazywaniu ich odpowiednim laboratoriom. Chcąc uniknąć skażenia krzyżowgo próbek oraz blędów laboratoryjnych współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytacje i podlegającymi corocznym badaniom biegłości laboratoriów.

więcej
www.000webhost.com